İPTAL VE İADE KOŞULLARI

   

Herhangi bir nedenle iptal ve iadelerde kişiler geçerli olan iptal nedenini belgeli ve yazılı olarak okulumuza bildirmek durumundadır (kendisinin ya da 1. Derece akrabasının başına gelebilecek ölüm, yaralanma, kaza, aktivite ve tatili icra edemeyeceğine dair sağlık durumları hamilelik ve benzeri. Kişilerin eğitim hayatını etkileyen sınav tarihi değişiklikleri ve benzeri durumlarda aktivite tarihine son 15 güne kadar iptal taleplerinde %100 iade yapılır. ( tüm bu istekler yazılı olarak rezervasyon yapan kişi tarafından bildirilmelidir.) İptal durumunda kişiler isterlerse tarih değişikliği devir ve içeride saklı tutma hakkını da kullanabilir.

Herhangi bir sebeple ya da olağan üstü haller dahilinde okulumuz hizmeti yerine getiremeyecek olursa katılımcıların ödemiş oldukları ücretleri ilan edilen tarihte eksiksiz ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Ödemesi yapılmış konaklamalı veya konaklamasız eğitim paketlerine mazeretsiz rezervasyon gününde katılmama veya geç kalma durumunda geri ödeme yapılmaz.

© 2020 KITEMAXIMUM. Tüm Hakları Saklıdır.